Informatii generale

Informaţii generale

 

S.C. Libris Illyes SRL

J5/1544/2014

CIF: RO33686135

Sediul social: 410210 Oradea, str. Jean Calvin nr. 2, jud. Bihor

Tel: +40359414100

 

Informaţii cu privire la contractele la distanta

 

Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunte unilateral contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul contractului, conditionat de returnarea bunurilor in ambalajul original, si doar daca acestea nu au suferit deteriorari. Cheltuielile aferente returarii bunurilor vor fi suportate de catre cumparator. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre cumparator, in conditiile legislatiei.

 

Informaţii privind comerţul electronic

Societatea respectă şi aplică prevederiile Legii 365/2002 privind comertul electronic modificate prin Legea nr. 121/2006.

 

Informaţii privind protecţia datelor

Procedura privind protecţia datelor

 

În conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter pesronal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electonice, S.C. Libris Illyes S.R.L. înregistrată în Registrul General al ANSPDCP cu nr. 35972 îşi asumă responsabilitatea protecţiei datelor personale comunicate de clienţi şi se obligă să le folosească în exclusivitate scopurilor declarate de derularea webshopului şi în scopurile pentru care Cumpărătorul şi-a dat acordul prin selectarea opţiunilor la înregistrare.

Datele furnizate nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru care Cumpărătorul a consimţit la înregistrare constând în realizarea de analize/rapoarte, realizarea de informări, publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite şi să le folosească în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia. Cedarea prin orice mod al acestor date către terţe persoane fiind interzisă, cu excepţia instituţiilor abilitate ale statului, care prin prerogativele atribuite au competenţa să solicite sub sancțiune aceste informaţii.

Vânzătorul nu transmite prin vânzare sau închiriere către terţi datele personale colectate, face excepţie de la acestă regulă în următoarele cazuri:

- cu acordul clientului,

- la cererea justificată a autorităţilor, pentru cercetarea unor infracţiuni,

- în situaţia în care S.C. Libris Illyes S.R.L. fuzionează sau e achiziţionată total sau parţial de o altă companie, sau societatea este divizată.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Scopul colectării datelor este: informarea clienților privind situația Contului lor, informarea  Clienților  privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea  Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a  Bunurilor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică internă, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul  Clientului.

Prin înscrierea pe site/efectuarea unei comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, clienții/utilizatorii declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în bază de date a Vânzătorului și își dau acordul expres și neechivoc că toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

- activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Vânzătorului) la adresele de e-mail comunicate Vânzătorului;

- participarea la concursuri, promoții;

- transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ;

- statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;

- urmărirea datelor de vânzări.

Vânzătorul nu va dezvălui nici un fel de informație despre clienții/utilizatorii site-ului sau, fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Datele cu caracter personal ale clienților/utilizatorilor pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate în acest sens.

Prin citirea prezentei ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresă justiției în caz de încălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

În temeiul unei cereri scrise, datate, semnate și expediate Vânzătorului la adresa: 410210 Oradea, str. Jean Calvin  nr. 2, județul Bihor, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.În temeiul unei cereri scrise, datate, semnate și expediate Vânzătorului vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.  

Datele cu caracter personal sunt informaţii care se referă la identitatea Clientului:

nume, adresă, adresă de livrare, număr de telefon, adresă de email.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Poşta Română.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Anexa la Procedura privind protecţia datelor

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

SC Libris Illyes SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

I.       În acest sens utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar angajatiisocietatii (administrator, reprezentant comercial), fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de cont si parola (dupa 3 introduceri gresite a parolei contul se blocheaza). Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea . In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.

  1. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;
  2. Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date;
  3. La intervale de timp regulate (3 luni) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;
  4. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi securizate cu sistem de alarmă; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus (Kaspersky), antispam si firewall updatate la zi.
  5. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de insotire a marfii, mandate postale).

 

Informatii cu privire la protectia consumatorilor

 

Numar verde INFOCONS

0219551

Se pot obtine informatii privind modalitatea de a adresa o sesizare sau reclamatie in atentia Comisariatelor Judetene pentru Protectia Consumatorilor. Sesizari si reclamatii se pot depune on-line prin formularul accesabil la adresa reclamatii.anpc.ro